16/08/2022 10:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thời cuộc

Tác giả: Bùi Hữu Nghĩa - 裴有義

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/01/2008 19:33

 

Anh hùng sáu tỉnh thiếu chi đây,
Đâu để giang sơn đến thế này.
Ngọn lửa Tam Tần[1] phừng đất cháy,
Chòm mây Ngũ quý[2] lấp trời bay.
Hùm nương non rậm toan chờ thuở,
Cáo loạn vườn hoang thác có ngày.
Một góc cảm thương dân nước lửa,
Đền Nam trụ cả dễ lung lay!
Tác giả làm bài thơ này để tổng hoạ 10 bài Tự thuật của Tôn Thọ Tường, cho nên có sách ghi tiêu đề là Gửi Tôn Thọ Tường.

Nguồn: Báo Thế giới tân văn, số 13, Sài Gòn, ngày 2-10-1936
[1] Nhà Tần (Trung Quốc) mất, đất Tần bị làm ba nước, gọi là Tam Tần.
[2] Hay Ngũ đại, sử gọi là Ngũ đại thập quốc (907-960). Đây là một thời kỳ chính biến trong lịch sử Trung Quốc, bắt đầu từ khi nhà Đường sụp đổ và kết thúc khi nhà Tống xuất hiện. Trong suốt thời kỳ này, 5 triều đại đã thay nhau tồn tại ở vùng lưu vực sông Hoàng Hà và hơn 12 nhà nước độc lập đã được xây dựng chủ yếu ở vùng đất Hoa Trung, Hoa Nam và một phần Hoa Bắc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Hữu Nghĩa » Thời cuộc