22/10/2021 10:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Câu hò đồng ruộng

Tác giả: Trần Hữu Dũng - Trần Hữu Đức

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 19/08/2009 02:57

 

Ai giấu dòng sông chảy xiết trong câu hò đồng ruộng
Sao giọng cô tư ru con nghe nghèn nghẹn
Mưa tí tách rơi trên bụi chuối sau hè
Tôi nhìn trộm vào đôi mắt má âm u bầu trời lộn ngược
Nguồn: blog tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Hữu Dũng » Câu hò đồng ruộng