08/10/2022 06:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú lục thủ kỳ 4
絕句六首其四

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 18:58

 

Nguyên tác

急雨捎溪足,
斜暉轉樹腰。
隔巢黃鳥并,
翻藻白魚跳。

Phiên âm

Cấp vũ sao khê túc,
Tà huy chuyển thụ yêu.
Cách sào hoàng điểu tịnh[1],
Phiên tảo bạch ngư khiêu[2].

Dịch nghĩa

Mưa rào lướt qua chân khe,
Ánh chiều tà chiếu ngang thân cây.
Đôi chim vàng oanh đứng cạnh nhau bên tổ,
Cá trắng nhảy lật tung cả rong.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Mưa rào lướt phía chân khe,
Ngang thân đậu ánh chiều về trên cây.
Đôi oanh vàng cách tổ này,
Lật tung cá trắng nhảy bày cả rong!
(Năm 765)

[1] Kinh thi có câu "Giao giao hoàng điểu".
[2] Từ tích "Bạch ngư nhập chu" (cá trắng nhảy vào thuyền). Chu Vũ Vương qua sông, có cá trắng nhảy vào trong thuyền, bèn lấy để tế. Cá là loài có vẩy, tượng trưng cho binh sĩ, màu trắng là sắc của nhà Ân. Người đời sau thường dùng "Bạch ngư nhập chu" để chỉ việc thay triều đổi đại, như việc quân sĩ nhà Ân về với nhà Chu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tuyệt cú lục thủ kỳ 4