18/01/2022 19:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thuật hứng bài 5
述興

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/05/2006 17:15

 

Chữ Nôm

旦場桃槾萼庄通,
圭寠埃乄主菊椿。
愁裵少陵邊乑泊,
興饒北海竆諸空。
梅庄崅傷梗玉,
竹日崐惜沼礕。
盃沒懎峼憂愛寠,
店挧滾滾搩朝東。

Phiên âm

Ðến trường đào mận[1] ngạt chăng thông,
Quê cũ ưa làm chủ cúc thông.
Sầu nặng Thiếu Lăng[2] biên đã bạc,
Hứng nhiều Bắc Hải[3] chén chưa không.
Mai chăng bẻ thương cành ngọc,
Trúc nhặt vun tiếc cháu rồng[4].
Bui một tấc lòng ưu ái cũ,
Ðêm ngày cuồn cuộn nước triều đông.
[1] Xem bài 23.
[2] Tên hiệu của Ðỗ Phủ 杜甫 (712-770) thi hào đời Ðường.
[3] Tên hiệu của Khổng Dung 孔融 (153-208) và cũng là tên đất, nơi ông làm quan Thái thú. Người nước Lỗ, có tài lạ, tính tình phong lưu, phóng khoáng, hằng ngày khách chật nhà, không khi nào thiếu rượu. Khổng Dung thường hay dùng thi văn chọc giận Tào Tháo 曹操,cuối cùng bị Tào Tháo tìm cớ bắt giết. Khổng Dung có câu: “Tôn trung tửu bất không” 尊中酒不空 (Chén rượu không lúc nào vơi).
[4] Do chữ “long tôn” 龍孫, tức là măng tre hoặc trúc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Thuật hứng bài 5