26/09/2023 16:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm giang tiên
臨江仙

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 22/03/2006 07:57

 

Nguyên tác

白玉堂前春解舞,
東風捲得均勻。
峰團蝶陣亂紛紛,
幾曾隨逝水,
豈必委芳塵。

萬縷千絲終不改,
任他隨聚隨分。
韶華休笑本無根,
好風頻借力,
送我上青雲!

Phiên âm

Bạch ngọc đường tiền xuân giải vũ,
Đông phong quyển đắc quân cân.
Phong vi điệp trận loạn phân phân,
Kỹ tằng tuỳ thệ thuỷ,
Khởi tất uỷ phương trần.

Vạn lũ thiên ty chung bất cải,
Nhậm tha tuỳ tụ tuỳ phân.
Thiều hoa hưu tiếu bổn vô căn,
Hào phong tần tá lực,
Tống ngã thượng thanh vân!

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Trước thềm xuân biết múa may
Gió đông cuốn rải hoa này khắp nơi
Bướm ong nhao nhác bay hoài,
Đâu theo dòng nước? Đâu vùi bụi thơm?

Muôn dây nghìn sợi vẹn toàn,
Cũng dành khi hợp khi tan tha hồ!
Đừng cười là giống chơ vơ
Mây xanh lên vút ta chờ gió đông.
Bài từ này của Tiết Bảo Thoa, nằm trong hồi thứ 70 của Hồng lâu mộng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Lâm giang tiên