04/10/2022 06:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 06
題道人雲水居其六

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 12:38

 

Nguyên tác

迢遞江山望不窮,
暮雲春樹鬱蔥蔥。
惜無自有天機手,
摸得精神入畫中。

Phiên âm

Điều đệ giang sơn vọng bất cùng,
Mộ vân xuân thụ uất thông thông.
Tích vô tự hữu thiên cơ thủ,
Mạc đắc tinh thần nhập hoạ trung.

Dịch nghĩa

Non sông tít tắp, tầm nhìn vô tận,
Dưới mây chiều, cây cối mùa xuân tươi tốt xanh um.
Đáng tiếc không có bàn tay khéo léo như trời,
Để đưa được cái thần ấy vào trong bức vẽ.

Bản dịch của Lâm Giang

Bát ngát non sông nhìn tít tắp,
Cây xanh mây nội mượt mà xanh.
Tiếc mình không có bàn tay khéo,
Lột tả tinh thần vẽ bức tranh.
Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 06