09/08/2020 18:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khó nghèo xé vạt vá vai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2015 12:13

 

Khó nghèo xé vạt vá vai,
Làm thuê nuôi mẹ không quản ai chê cười.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Khó nghèo xé vạt vá vai