08/12/2022 10:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ yến Nam Lăng lưu biệt
夜宴南陵留別

Tác giả: Lý Gia Hựu - 李嘉祐

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/03/2014 16:53

 

Nguyên tác

雪滿前庭月色閑,
主人留客未能還。
預愁明日相思處,
匹馬千山與萬山。

Phiên âm

Tuyết mãn tiền đình nguyệt sắc nhàn,
Chủ nhân lưu khách vị năng hoàn.
Dự sầu minh nhật tương tư xứ,
Thất mã thiên sơn dữ vạn sơn.

Dịch nghĩa

Tuyết rơi ngập sân trước, ánh trăng an nhàn,
Chủ nhân ân cân lưu giữ, khách khó mà đi ngay được.
Cứ nghĩ đến sáng mai,
Một mình một ngựa, vượt ngàn vạn núi, vẫn nhớ tới nhau.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trăng an nhàn, trước sân ngập tuyết
Chủ ân cần lưu khách không buông
Sáng mai từ biệt lên đường
Một mình một ngựa viễn phương chạnh sầu
Nam Lăng nay thuộc tỉnh An Huy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Gia Hựu » Dạ yến Nam Lăng lưu biệt