07/10/2022 20:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viết đẹp

Tác giả: Võ Quảng

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 05/02/2016 01:07

 

Cây khế đầu hè
Toả đầy bóng mát
Một cành cúi sát
Qua cửa chấn song
Như đang ghé trông
Em ngồi em viết

Chữ em nắn nót
Xinh đẹp, rõ ràng
Thẳng lối ngay hàng
Cả trang sáng sủa
Nguồn: Tập đọc lớp 1, NXB Giáo dục, 1985

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Võ Quảng » Viết đẹp