27/01/2023 10:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 26/08/2005 16:55

 

Vẫn là hào kiệt, vẫn phong lưu,
Chạy mỏi chân thì hẵng ở tù.
Đã khách không nhà trong bốn bể,
Lại người có tội giữa năm châu.
Dang[1] tay ôm chặt bồ kinh tế[2],
Mở miệng cười tan cuộc oán thù.
Thân ấy hãy còn, còn sự nghiệp,
Bao nhiêu nguy hiểm sợ gì đâu.
Bài thơ này sáng tác đầu năm 1914 trong lúc tác giả bị quân phiệt tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) bắt giam để tự an ủi mình. Bài thơ được trích từ đoạn cuối Ngục trung thư, vốn không có tựa, tựa đề do người sau đặt.

Nguồn: Thơ văn yêu nước và cách mạng đầu thế kỉ XX, NXB Văn học, 1976
[1] Có sách chép là “Bủa”.
[2] Nói tắt của “kinh bang tế thế”, có nghĩa là trị nước cứu đời (không phải là kinh tế theo nghĩa hiện nay). Cả câu ý nói con người này vẫn ôm ấp hoài bão trị nước cứu đời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Cảm tác vào nhà ngục Quảng Đông