05/08/2020 08:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đứng xa coi thể là tiên

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2015 05:06

 

Đứng xa coi thể là tiên,
Lại gần nứt niểng như niền[1] cối xay.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
[1] Cái vành (tiếng địa phương).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đứng xa coi thể là tiên