16/01/2021 08:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đến đây đường trẽ san đôi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/05/2015 09:34

 

Đến đây đường trẽ san đôi,
Có về đường trẽ với tôi thì về.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đến đây đường trẽ san đôi