04/10/2022 11:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thưởng mẫu đơn
賞牡丹

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2007 19:39

 

Nguyên tác

庭前芍葯妖無格,
池上芙蕖凈少情。
惟有牡丹真國色,
花開時節動京城。

Phiên âm

Đình tiền thược dược yêu vô cách,
Trì thượng phù cừ tịnh thiểu tình.
Duy hữu mẫu đơn chân quốc sắc,
Hoa khai thời tiết động kinh thành.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Ngoài sân thược dược đẹp riêng mình,
Sen trước ao tranh một chút tình.
Duy chỉ mẫu đơn là quốc sắc,
Nở hoa chính lúc rộn kinh thành.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Thưởng mẫu đơn