07/12/2022 03:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bằng lăng

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi MaiHoa vào 24/04/2008 22:58

 

Áo gió nổi cây đầy mây lạc phố
Bằng lăng thư hoa lộ tím tin gì.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Bằng lăng