23/01/2022 07:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba Đồng đáp
巴童答

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 02/02/2009 21:26

 

Nguyên tác

巨鼻宜山褐,
龐眉入苦吟。
非君唱樂府,
誰識怨秋深?

Phiên âm

Cự tỵ nghi sơn cát,
Bàng my nhập khổ ngâm.
Phi quân xướng nhạc phủ,
Thuỳ thức oán thu thâm?

Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Mũi to cứ áo vải
Mi dài cứ khổ ngâm
Ngài không xướng nhạc phủ
Ai biết oán thu thâm?
Nguồn: Lý Hạ, quỷ tài - quỷ thi, NXB Trẻ, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Ba Đồng đáp