16/10/2021 20:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quý thu Tô ngũ đệ Anh giang lâu dạ yến Thôi thập tam bình sự, Vi thiếu phủ điệt kỳ 1
季秋蘇五弟纓江樓夜宴崔十三評事、韋少府侄其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/05/2015 21:49

 

Nguyên tác

峽險江驚急,
樓高月迥明。
一時今夕會,
萬里故鄉情。
星落黃姑渚,
秋辭白帝城。
老人因酒病,
堅坐看君傾。

Phiên âm

Giáp hiểm giang kinh cấp,
Lâu cao nguyệt quýnh minh.
Nhất thì kim tịch hội,
Vạn lý cố hương tình.
Tinh lạc Hoàng Cô[1] chử,
Thu từ Bạch Đế thành.
Lão nhân nhân tửu bệnh,
Kiên toạ khán quân khuynh.

Dịch nghĩa

Kẽm hiểm trở nên sông cuồn cuộn đáng sợ,
Lầu cao, trăng sáng nơi xa.
Có một lúc trong đêm nay gặp gỡ,
Nhưng cái tình làng xưa nơi vạn dặm.
Sao rơi trên bến Hoàng Cô,
Mùa thu đã rời thành Bạch Đế.
Ông già vì mắc bệnh nên cữ rượu,
Cứ ngồi ỳ coi các ông nghiêng chén.

Bản dịch của Phạm Doanh

Kẽm hiểm, sông cuồn cuộn.
Lầu cao trăng sáng ngời.
Đêm nay gặp gần gụi,
Lòng quê nhớ xa xôi.
Thành Bạch Đế, thu dứt,
Bến Hoàng Cô, sao rơi.
Lão già bệnh kiêng rượu,
Ngồi ì coi uống thôi.
(Năm 767)

[1] Một tên khác của sao Khiên Ngưu, đây ám chỉ dải Ngân Hà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Quý thu Tô ngũ đệ Anh giang lâu dạ yến Thôi thập tam bình sự, Vi thiếu phủ điệt kỳ 1