23/05/2024 20:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam sơn điền trung hành
南山田中行

Tác giả: Lý Hạ - 李賀

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 16/05/2012 22:20

 

Nguyên tác

秋野明,秋風白,
塘水漻漻蟲嘖嘖。
雲根臺蘚山上石,
冷紅泣露嬌啼色。
荒畦九月稻叉牙,
蟄螢低飛隴徑斜。
石脈水流泉滴沙,
鬼燈如漆點松花。

Phiên âm

Thu dã minh, thu phong bạch,
Đường thuỷ liêu liêu trùng trách trách.
Vân căn đài tiển san thượng thạch,
Lãnh hồng khấp lộ kiều đề sắc.
Hoang huề cửu nguyệt đạo xoa nha,
Trập huỳnh đê phi lũng kính tà.
Thạch mạch thuỷ lưu tuyền tích sa,
Quỷ đăng như tất điểm tùng hoa.

Dịch nghĩa

Đồng nội mùa thu trong sáng, sắc trời thu trắng
Nước trong ao trong mà sâu, tiếng côn trùng nghe rả rích
Nơi chân mây, rêu mọc trên đá núi
Những cánh hoa màu hồng đang khóc sương lạnh, phô sắc đẹp
Vào tháng chín, nơi con đường vắng, lúa đã trổ chín
Đom đóm bay thấp trên con đường ruộng nghiêng nghiêng
Nơi mạch đá, nước suối chảy thấm cát
Ngọn đèn quỷ như đèn thắp bằng cây sơn lập loè trên hoa tùng

Bản dịch của Huỳnh Ngọc Chiến

Đồng thu trong, sắc thu trắng
Tiếng trùng rả rích, nước ao lặng
Gót mây rêu phủ trên núi thẳm
Khóc sương hoa lạnh khoe sắc thắm
Ruộng vắng tháng chín lúa trĩu bông
Đom đóm lập loè đường vắng không
Mạch đá suối nước thấm cát nồng
Hắt hiu đèn quỷ điểm hoa tùng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hạ » Nam sơn điền trung hành