16/10/2021 20:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sonnet 087 (Vâng, vĩnh biệt! Làm sao anh dám nói)
Sonnet 087 (Farewell! thou art too dear for my possessing)

Tác giả: William Shakespeare

Nước: Anh
Đăng bởi Vanachi vào 20/03/2007 13:35

 

Nguyên tác

Farewell! thou art too dear for my possessing,
And like enough thou know’st thy estimate:
The charter of thy worth gives thee releasing;
My bonds in thee are all determinate.

For how do I hold thee but by thy granting?
And for that riches where is my deserving?
The cause of this fair gift in me is wanting,
And so my patent back again is swerving.

Thyself thou gavest, thy own worth then not knowing,
Or me, to whom thou gavest it, else mistaking;
So thy great gift, upon misprision growing,
Comes home again, on better judgment making.

Thus have I had thee, as a dream doth flatter,
In sleep a king, but waking no such matter.

Bản dịch của Thái Bá Tân

Vâng, vĩnh biệt! Làm sao anh dám nói!
Và chắc em cũng biết bản thân mình.
Em lớn quá, anh không sao giữ nổi-
Hễ lúc nào em muốn, cứ xa anh.

Vì em đến như món quà em tặng,
Mà cho em anh chẳng có cái gì.
Món quà lớn anh không xứng đáng,
Nên bây giờ đâu dám giữ em đi.

Khi em trao em cho anh ngày nọ,
Chắc em không biết giá món hàng này,
Hay không biết về anh, nên từ đó
Anh lạm quyền cất giữ đến hôm nay.

Trong giấc ngủ anh là vua thật đấy,
Nhưng mất ngai mỗi lần anh tỉnh dậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » William Shakespeare » Sonnet 087 (Vâng, vĩnh biệt! Làm sao anh dám nói)