08/12/2021 04:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh về sao được mà về

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/03/2015 13:43

 

- Anh về sao được mà về,
Dây giăng tứ phía tính bề gặp anh.
- Dây giăng mặc kệ dây giăng,
Ông Tơ bà Nguyệt đón ngăn cùng về.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh về sao được mà về