14/08/2020 02:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đem chuông đi đấm nước người (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 16:15

 

Đem chuông đi đấm nước người,
Đem gà đi chọi những nơi anh hùng.
Những nơi chả đáng chả thông,
Cho nên vàng chả đổ đồng với thau.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đem chuông đi đấm nước người (II)