19/10/2021 03:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi ra đồng đất nước người

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/06/2015 09:16

 

Đi ra đồng đất nước người,
Những đứa lên mười cũng gọi bằng anh.
Khảo dị:
Đem thân đi đường đất nước người,
Đứa bé lên mười cũng phải gọi là anh.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đi ra đồng đất nước người