21/07/2024 13:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kiều tại Ngưng Bích lâu tức cảnh cảm đề
翹在凝碧樓即景感題

Tác giả: Thanh Tâm tài nhân - 青心才人

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/03/2020 22:26

 

Nguyên tác

入窗新水浸溪花,
阜阜拖嵐四望賒。
近海潮聲噓座濕,
隔城帆影拂闌斜。
風扶瘦我輕登閣,
浪促征人倒印沙。
往事不堪頻淚落,
甌香慢煮雨前茶。

Phiên âm

Nhập song tân thuỷ tẩm hoát hoa,
Phụ phụ đà lam tứ vọng xa.
Cận hải triều thanh hư toạ thấp,
Cách thành phàm ảnh phất lan tà.
Phong phù sấu ngã khinh đăng các,
Lãng xúc chinh nhân đảo ấn sa.
Vãng sự bất kham tần lệ lạc,
Âu hương mạn chử vũ tiền trà.

Bản dịch của Nguyễn Vô Cùng

Ngoài song nước thấm hoa khe
Cỏ đan gò vắng bốn bề khó trông
Tiếng triều vỗ ghế quạnh không
Buồm ai thấp thoáng hiên song xế tà
Gió nâng gót nhẹ tầng xa
Dấu người sóng cuộn bãi sa mịt mùng
Chuyện xưa lệ chẳng ngăn dòng
Hương trà biết nỗi đau lòng có khuây
Bài thơ này nằm ở cuối hồi 8 của Kim Vân Kiều truyện, đoạn Thuý Kiều ở lầu Ngưng Bích, một mình tức cảnh làm thơ. Truyện Kiều của Nguyễn Du nhắc tới chùm thơ này ở các câu 1057-1058: “Chung quanh những nước non người, Đau lòng lưu lạc nên vài bốn câu”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Tâm tài nhân » Kiều tại Ngưng Bích lâu tức cảnh cảm đề