27/05/2024 13:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Công tử
公子

Tác giả: Văn Ngạn Bác - 文彥博

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2019 22:35

 

Nguyên tác

朝罷章台陌,
追隨紫燕光。
鴈陂冠綠幘,
洛浦授明璫。
下士營三窟,
名姬號四香。
十千沽斗酒,
結客少年場。

Phiên âm

Triều bãi Chương Đài[1] mạch,
Truy tuỳ Tử Yến[2] quang.
Nhạn Bi quan lục trách[3],
Lạc Phố[4] thụ minh đang.
Hạ sĩ[5] doanh Tam quật[6],
Danh cơ hiệu Tứ Hương.
Thập thiên cô đấu tửu,
Kết khách thiếu niên trường.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Triều bãi ra Chương Đài,
Tử Yến cưỡi phi nhanh.
Bến Lạc nhận ngọc quý,
Sườn Nhạn đội mũ xanh.
Dinh quân gọi Tam quật,
Mỹ nhân tên Tứ Hương.
Mười ngàn một đấu rượu,
Kết bạn trẻ kiên cường.
[1] Tên đường phố ở Trường An, nơi có nhiều ca lâu tửu quán.
[2] Tên ngựa quý thời xưa, dùng chỉ chung ngựa quý.
[3] Quần áo nhẹ mỏng của người trẻ tuổi.
[4] Bến sông Lạc, tương truyền có nữ thần. Tào Thực 曹植 thời Tam Quốc có làm bài Lạc thần phú 洛神賦 nói về nữ thần nầy.
[5] Quan chức của chư hầu. Chư hầu phân tước hiệu thành 5 cấp: thượng đại phu, hạ đại phu, thượng sĩ, trung sĩ, hạ sĩ. Vua có 5 cấp: công, hầu, bá, tử, nam.
[6] Tên kế sách mà Phùng Hoan 馮獾 thời Chiến Quốc giúp Mạnh Thường Quân 孟嘗君 nước Tề thành công. Thỏ có 3 hang động để trú ẩn khỏi sợ bị người đuổi bắt, Phùng Hoan giúp Mạnh Thường Quân 3 kế sách để tránh nạn, lui về ấp Tiết khi bị thất sủng là một trong 3 kế đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Ngạn Bác » Công tử