16/07/2020 21:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khả tích
可惜

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2008 04:51

 

Nguyên tác

花飛有底急,
老去願春遲。
可惜歡娛地,
都非少壯時。
寬心應是酒,
遣興莫過詩。
此意陶潛解,
吾生後汝期。

Phiên âm

Hoa phi hữu để cấp,
Lão khứ nguyện xuân trì.
Khả tích hoan ngu địa,
Đô phi thiếu tráng thì.
Khoan tâm ưng thị tửu,
Khiển hứng mạc quá thi.
Thử ý Đào Tiềm giải,
Ngô sinh hậu nhữ kỳ.

Dịch nghĩa

Cánh hoa rơi bay gấp
Lão đây muốn xuân trôi chậm lại
Tìếc rằng những nơi vui thú
Đều không thấy lúc ta ở tuổi tráng niên
(Cho nên) nay ta lấy rượu để khuây lòng
Gợi hứng thú với vần thơ
Chỉ có ông Đào Tiềm hiểu ý này
Nhưng ta lại sinh sau ông

Bản dịch của Trần Hữu Thung

Hoa bay chi vội hỡi hoa
Mong xuân chầm chậm cho già mấy thôi
Tiếc rằng những chỗ vui chơi
Thảy đều không phải của thời trẻ trung
Vậy nên mượn chén khuây lòng
Mua vui gợi hứng chi bằng thơ văn
Hiểu lòng chỉ có Đào quân
Tiếc thay ta lại muộn màng sinh sau
(Năm 761)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn học, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khả tích