28/09/2022 13:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam hữu gia ngư 3
南有嘉魚 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 16:41

 

Nguyên tác

南有樛木,
甘瓠累之。
君子有酒,
嘉賓式燕綏之。

Phiên âm

Nam hữu cù mộc,
Cam hộ lôi chi.
Quân tử hữu tửu,
Gia tân thức yến tuy chi.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Phương nam cây mọc sà sà
Có cây bầu ngọt leo qua quấn vào
Rượu thì chủ có dồi dào
An vui khách tốt cùng nhau vầy bàn
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Nam hữu gia ngư 3