05/07/2020 23:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm hoài
感懷

Tác giả: Hồ Quý Ly - 胡季釐

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2008 10:11

 

Nguyên tác

更改多端死復生,
悠悠鄉里不勝情。
南關迢遞應頭白,
北館淹留覺夢驚。
相國才難慚李泌,
遷都計拙哭盤庚。
金歐見缺無由合,
待價須知玉匪輕。

Phiên âm

Canh cải đa đoan tử phục sinh,
Du du hương lý bất thăng tình.
Nam quan điều đệ ưng đầu bạch,
Bắc quán yêm lưu giác mộng kinh.
Tướng quốc tài nan tàm Lý Bật,
Thiên đô kế chuyết khốc Bàn Canh.
Kim âu kiến khuyết vô do hợp,
Đãi giá tu tri ngọc phỉ khinh.

Dịch nghĩa

Lắm sự đổi thay, tưởng chết mà lại sống,
Quê hương mờ mịt gợi dậy biết bao tình.
Ải Nam Quan xa xôi mái đầu bạc là phải,
Nơi quán Bắc lâu ngày, tỉnh mộng thấy kinh sợ.
Cứu nước, tài hèn, thẹn với Lý Bật,
Dời đô, kế vụng, khóc chuyện Bàn Canh.
Bình vàng bị mẻ, biết hàn gắn làm sao,
Nên biết ngọc còn đợi giá, chứ không phải bị xem rẻ đâu.

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đa đoan tưởng chết lại còn
Quê hương mờ mịt mộng hồn đăm đăm
Bạc đầu xa ải Nam Quan
Lâu năm quán Bắc bàng hoàng mộng kinh
Vụng dời khóc chuyện Bàn Canh
Tài thua Lý Bật thẹn lòng cứu dân
Bình vàng bị mẻ khó hàn
Đợi cao giá ngọc còn mong có ngày
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Quý Ly » Cảm hoài