08/12/2021 05:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ức Trai tiên sinh

Tác giả: Bùi Văn Nguyên

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 10/10/2014 20:09

 

Ức Trai tiên sinh, Ức Trai tiên sinh!
Lo dân thương nước luống quên mình.
Sao Khuê toả sáng dòng tâm huyết,
Đất Việt còn đau mối hận tình.
Đọc cáo Bình Ngô đời đổi sắc,
Ngâm câu Tự thán đất thay hình,
Ba canh nguyệt lạnh tùng vi vút,
Tiếc cảnh thương người ta lặng thinh.
Nguồn: GS. Bùi Văn Nguyên với sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học, NXB Đại học sư phạm Hà Nội, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Văn Nguyên » Ức Trai tiên sinh