25/01/2022 08:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn vũ sảo tức dạ ngẫu kiến nguyệt hoạ Phương Đình
寒雨稍息夜偶見月和方亭

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2014 18:45

 

Nguyên tác

雨月不並時,
送轉為興替。
陰陽司其樞,
往來氣相遞。
南方異寒暑,
瞬息起陰曀。
近山凌雨多,
況乃秋冬際。
邇來愁積霖,
盡日寒雲閉。
新月如故人,
再覿逾把袂。
起舞弄衰顏,
開樽展良憩。
方知苦雨心,
轉作清夜計。
何必罪雲師,
吾將謝真宰。
水調有遺歌,
浩吟寄高睨。
不學少陵翁,
杖藜獨歎世。

Phiên âm

Vũ nguyệt bất tịnh thì,
Tống chuyển vi hưng thế.
Âm dương tư kỳ xu,
Vãng lai khí tương đệ.
Nam phương dị hàn thử,
Thuấn tức khởi âm nhế.
Cận sơn lăng vũ đa,
Huống nãi thu đông tế.
Nhĩ lai sầu tích lâm,
Tận nhật hàn vân bế.
Tân nguyệt như cố nhân,
Tái địch du bả mệ.
Khởi vũ lộng suy nhan,
Khai tôn triển lương khế.
Phương tri khổ vũ tâm,
Chuyển tác thanh dạ kế.
Hà tất tội vân sư[1],
Ngô tương tạ chân tể.
Thuỷ điệu hữu di ca[2],
Hạo ngâm ký cao nghễ.
Bất học Thiếu Lăng ông[3],
Trượng lê độc thán thế.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Tháng mưa chẳng cùng thời
Luân chuyển, thưa chen nhặt
Âm dương hợp từng nơi
Chốn này sang chốn khác
Lạnh nóng phương nam này
Nháy mắt, gió mù mịt
Gần núi, xối mưa tuôn
Thu đông càng khắc nghiệt
Mưa dầm, trời u uất
Ngày giá rét, then cài
Chiều buông, trời sáng chợt
Phía đông, mây tan dần
Trăng mới như bạn cũ
Càng ngắm càng thân quen
Hốc hác mà say múa
Nâng chén nào, chuốc vui
Mưa buồn, xui sầu khổ
Hà tất bắt bẻ ai
Tạ ơn ngôi chân tể
Nhịp nước hoá lời ca
Nơi cao, ngâm rồi nghĩ
Việc gì học Thiếu Lăng
Chống gậy lê than thở
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Ở đây chỉ thần mây.
[2] Nguyên chú: "Thuỷ điệu kiến Pha công tập" (Về thuỷ điệu, xem tập của Tô Đông Pha).
[3] Tức Đỗ Phủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Hàn vũ sảo tức dạ ngẫu kiến nguyệt hoạ Phương Đình