29/09/2020 18:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi đâu đi đó bần thần

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/05/2015 14:00

 

Đi đâu đi đó bần thần,
Đi về nhà vợ, mấy lần cũng đi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đi đâu đi đó bần thần