19/01/2021 00:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng võng đưa

Tác giả: Bàng Bá Lân - Nguyễn Xuân Lân

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 02/09/2009 00:23

 

         Nắng lửa rung rinh
         Xóm tre lặng lẽ
         Tiếng võng nhà ai ru trẻ
         Nặng nề chậm chạp đong đưa...

Nặng nề chậm chạp đong đưa...
Cót ca cót két nhịp thơ muôn đời
Bồng bông bông... Ạ ời ời...
Cót ca cót két muôn đời nhịp thơ.
         Ta say sưa
         Nghe tiếng võng đưa
         Ru hồn mơ
         Trong lời thơ
         Dân tộc,
Mơ màng lắng nghe tiếng khóc
Của thời măng sữa xa xôi
         Ạ ơi ơi...
         Ạ ời ời...
         Cót ca cót két
         Muôn đời
         Nhịp thơ...

         Tiếng võng đưa
         Cót ca cót két
         Trưa hè nắng khét
         Bà ru cháu say sưa...

         Tiếng võng đưa
         Cót ca cót két...
         Mẹ đi biền biệt
         Chị ru em ời ơi...

         Tiếng võng đưa
         Cót ca cót két...
         Đêm dài mưa rét
         Mẹ ru con mơ màng...

         Dân tộc Việt Nam
         Lớn trong tiếng võng.
         Dân tộc Việt Nam
         Giả trong lời ru.
Êm đềm thay tiếng võng đưa.
         Nhịp thơ
         Dân tộc.
Mơ màng ta nghe tiếng khóc
Của thời măng sữa xa xôi.

         Ạ ơi ơi...
         Ạ ời ời...
         Cót ca cót két
         Muôn đời
         Nhịp thơ.

Và đây những vần thơ
Nhịp theo tiếng võng đong đưa.
Nhịp theo lời ru êm ái,
Tình quê hương vời vợi
Hồn dân tộc mang mang...
Bao giờ nối lại giang san
Mà nghe tiếng võng mơ màng đó đây.
6-1957

Nguồn:
1. Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, Sài Gòn, 1968
2. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990
3. Mùa hạ trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bàng Bá Lân » Tiếng võng đưa