20/06/2024 12:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quán Oa cung hoài cổ
館娃宮懷古

Tác giả: Bì Nhật Hưu - 皮日休

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/07/2014 14:45

 

Nguyên tác

豔骨已成蘭麝土,
宮牆依舊壓層崖。
弩臺雨壞逢金鏃,
香徑泥銷露玉釵。
硯沼只留溪鳥浴,
屧廊空信野花埋。
姑蘇麋鹿真閒事,
須為當時一愴懷。

Phiên âm

Diễm cốt dĩ thành lan xạ thổ,
Cung tường y cựu áp tằng nhai.
Nỗ đài vũ hoại phùng kim thốc,
Hương kính[1] nê tiêu lộ ngọc thoa.
Nghiễn chiểu chỉ lưu khê điểu dục,
Tiệp lang[2] không tín dã hoa mai.
Cô Tô my lộc chân nhàn sự,
Tu vị đương thì nhất sảng hoài.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cốt cách đẹp thành xạ lan trong đất
Vách tường cung còn đấy tựa bên non
Lầu bắn nỏ rớt rơi đầu tên gãy
Đường thơm xưa bùn lấp ngọc thoa mòn
Nghiên đựng mực chỉ có chim vào tắm
Hành lang im mai lấp dấu chân son
Đài Cô Tô bầy hươu nai vơ vẩn
Thời xưa qua mà hoài vọng vẫn còn
[1] Tức Thái hương kính 采香逕, Ngô Phù Sai cho trồng những loại hoa hoặc cây thơm (đàn hương...) trên đường dọc suối gần cung Quán Oa họi là Thái hương kính, bảo các cung nữ đi dạo chơi để có mùi thơm. Từ "Khánh Cung xuân" 慶宮春 của Khương Quỳ: "Thái hương kính lý xuân hàn, lão tử bà sa, tự ca thuỳ đáp" 采香涇裏春寒,老子婆娑,自歌誰答.
[2] Tên hành lang trong cung Quán Oa thời Phù Sai, được làm bằng gỗ cây tử, khi Tây Thi hoặc các cung nhân đi qua, vang lên tiếng guốc, cũng được gọi là Hưởng tiệp lang 響屧廊. Thơ "Thập cung từ" 十宮詞 của Cao Khải: "Phù dung thuỷ điện Tiệp lang đông, Bạch trữ thu lai bất nại phong" 芙蓉水殿屧廊東,白苧秋來不耐風. Thơ "Viên Viên khúc" 圓圓曲 của Ngô Vĩ Nghiệp: "Hương kính trần sinh điểu tự đề, Tiệp lang nhân khứ đài không lục" 香徑塵生鳥自啼,屧廊人去苔空綠.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bì Nhật Hưu » Quán Oa cung hoài cổ