08/08/2020 11:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tết Nguyên Đán

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/02/2007 06:30

 

Cơ mầu thợ hoá[1] bốn mùa vần[2],
Đông cuối, ba mươi, mồng một xuân.
Rờ rỡ cửa vàng, ngày Thuấn[3] rạng,
Làu làu phiến ngọc, lịch Nghiêu[4] phân.
Cao vòi vọi ngôi hoàng cực[5],
Khắp lâng lâng[6] phúc thứ dân.
Tôi mọn dự đòi hàng ngọc duẩn[7],
Non cao, kính chúc tuổi minh quân.
[1] Hoá công (tạo hoá).
[2] Xoay vần.
[3, 4] Nghiêu, Thuấn: 2 vị vua hiền thời thượng cổ. Đế Nghiêu sai hai viên quan Hi, Hòa làm ra lịch, chia năm thành bốn mùa, 12 tháng và các tháng nhuận.
[5] Vua.
[6] Rộng rãi.
[7] Măng ngọc, chỉ các sĩ tử thi đỗ, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú như những cây măng ngọc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Tết Nguyên Đán