04/07/2020 09:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn lấy vị không ai lấy bị mà đong

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/06/2019 20:59

 

Ăn lấy vị không ai lấy bị mà đong.
Vị là mùi vị, mặn hay nhạt, ngọt hay chua, ngon miệng hay không. Đại ý là ăn cốt cho biết mùi biết vị thức ăn, chứ không ai dùng cái dạ dày làm cái bị để đong thức ăn. Câu này khuyên người ta không nên tham ăn.

Nguồn: Lê Văn Hoè, Tục ngữ lược giải - tập III, Quốc học thư xã xuất bản, 1953

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ăn lấy vị không ai lấy bị mà đong