31/05/2024 01:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quỳnh hoa, thứ Hải Bình nguyên vận kỳ 2
瓊花次海平原韻其二

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 21/01/2015 22:37

 

Nguyên tác

梅兄礬弟總非常,
體價逢君未足方。
不奉明空遊苑詔,
更深何事檢容粧。

Phiên âm

Mai huynh phàn[1] đệ tổng phi thường,
Thể giá phùng quân vị túc phương.
Bất phụng Minh Không du uyển chiếu,
Canh thâm hà sự kiểm dung trang.

Dịch nghĩa

Hàng mai với hòn non bộ thật là quý
Nhưng quý phái, phẩm giá thì chưa hơn được hoa quỳnh
Không ở trong vườn hoa như chúa loài hoa muốn
Tại sao lại khoe sắc lúc đêm khuya

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Đẹp hòn non bộ với hàng mai
Quý phái nào hơn một đoá nầy
Không ở vườn hoa theo lệnh chúa
Đêm khuya khoe sắc cớ nào đây
[1] Hòn non bộ, hòn giả cảnh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Quỳnh hoa, thứ Hải Bình nguyên vận kỳ 2