03/08/2020 19:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đũa vàng dộng xuống mâm sơn (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/09/2015 01:07

 

Đũa vàng dộng xuống mâm sơn,
Thấy ai có ngãi, anh thương mặn nồng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đũa vàng dộng xuống mâm sơn (II)