06/07/2020 17:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chim quyên xuống suối tha mồi

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 08:52

 

Chim quyên xuống suối tha mồi,
Thấy em lao khổ, anh ngồi sao yên.
Khảo dị:
Chim quyên xuống đất tha mồi,
Thấy em cực khổ anh đứng ngồi không yên.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chim quyên xuống suối tha mồi