28/03/2023 01:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trách hoàng thiên

Tác giả: Trần Tuấn Khải

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/06/2020 20:50

 

Nghĩ trách hoàng thiên khéo dở dang!
Sinh ta chi giữa buổi tang thương?
Đem thân đấu với chiếm bao, cũng...
Vẽ mặt theo như bọn hát, thường...
Sống chẳng nên câu không khác chết,
Vui mà quá độ lại thêm thương.
Đã toan tu quách cho xong chuyện.
Giận cái tơ tầm khéo vẩn vương!
Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tuấn Khải » Trách hoàng thiên