26/11/2022 18:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình yêu
L’amour

Tác giả: Anna de Noailles

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 15/07/2022 20:42

 

Nguyên tác

Amour, qui dès l’aube du temps
Flottais sur la terre et les eaux;
Toi qui, dans l’arbre et dans l’étang,
Meus les poissons et les oiseaux.

Toi qui dans la forêt mouvante
Troubles la sève sous l’écorce,
Et joins, aux heures violentes,
La soumission et la force.

Au delà du bien et du mal
Mènes les coeurs phosphorescents,
Amour au regard d’animal,
O dieu des âmes et du sang…

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tình yêu, từ buổi ban mai
Nổi trên mặt đất trôi dài vũng sâu;
Anh, trên cây và trong ao,
Để cho cá rỉa chim ào đến ăn.

Anh trong rừng đang lang thang
Rối ren bởi nhựa dưới hàng vỏ cây,
Máng vào, thời khắc dữ thay,
Chịu thua và sức mạnh nay không còn.

Xa ngoài thiện ác thiệt hơn
Giữ cho ánh sáng tâm hồn lung linh,
Tình yêu động vật ưa nhìn,
Hỡi thần hồn và máu mình hoà nhau...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anna de Noailles » Tình yêu