10/06/2023 04:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tấm cám

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 28/08/2022 19:25

 

Giận chi đời Cám
Hương thơm quả thị dày vò
Thương ơi duyên Tấm
Bàn chân hài ướm đưa cho.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Tấm cám