09/08/2020 01:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giá tình yêu save được...

Tác giả: Nguyễn Thế Hoàng Linh

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bùi Thuỵ Đào Nguyên vào 04/05/2007 21:06

 

giá tình yêu save được
error thì load lại chẳng bận lòng
giá tình yêu delete được
chán
hắt xì một cái
thế là xong
tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ
có một lần tôi làm thơ trên máy tính
và đặt tên file là “tinhyeu”
khi không hài lòng tôi định xoá
cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm
hỏi tôi:
“are you sure you want to delete
‘tinhyeu’?”
tôi đã rùng mình
bạn ạ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Giá tình yêu save được...