13/06/2024 08:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yết Kim môn
謁金門

Tác giả: Phùng Duyên Kỷ - 馮延己

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 02:20

 

Nguyên tác

風乍起,
吹皺一池春水。
閒引鴛鴦芳徑裡,
手挼紅杏蕊。
斗鴨闌干獨倚,
碧玉搔頭斜墜。
終日望君君不至,
舉頭聞鵲喜。

Phiên âm

Phong sạ khởi,
Xuy trứu nhất trì xuân thuỷ.
Nhàn dẫn uyên ương phương kính lý,
Thủ noa hồng hạnh nhị.
Đấu áp lan can độc ỷ,
Bích ngọc tao đầu tà truỵ.
Chung nhật vọng quân quân bất chí,
Cử đầu văn thước hỉ.

Bản dịch của Yến Lan

Gió chợt thổi,
Sóng nước ao xuân gợn nổi.
Rủ rỉ uyên ương hương dẫn lối,
Nương tay hoa hạnh với.
Tựa ghế trơ nhìn vịt chọi,
Trâm ngọc lệch đầu tóc rối.
Suốt buổi đợi chàng chàng chẳng tới,
Ngoảnh đầu chim thước gọi.
Đời Hán Vũ Đế, các quan chờ chiếu ở Kim Mã môn, gọi tắt là Kim môn. Về sau Kim môn được dùng để chỉ điện vua. Điệu "Yết Kim môn" còn có tên "Hoa tự lạc".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Duyên Kỷ » Yết Kim môn