30/09/2023 17:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh cúc
詠菊

Tác giả: Châu Hải Đường - Lê Tiến Đạt

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đông Hải Cù Sinh vào 06/07/2021 15:27

 

Nguyên tác

秋月一輪白;
東籬數點黃。
香飃舊彭澤;
錦織新余杭。
獨與寒霜吐;
惟憐晚嵗荒。
遲來誰解意?
幽逸異群芳。

Phiên âm

Thu nguyệt nhất luân bạch;
Đông ly sổ điểm hoàng.
Hương phiêu cựu Bành Trạch[1];
Cẩm chức tân Dư Hàng[2].
Độc dữ hàn sương thổ;
Duy liên vãn tuế hoang.
Trì lai thuỳ giải ý;
U dật dị quần phương.

Dịch nghĩa

(Khi) vầng trăng thu lại soi sáng mọi nơi;
(Thì) bên dậu phía đông mấy đoá vàng lại nở.
Hương thơm lan toả là mùi hương ở đất Bành Trạch khi xưa;
(Sắc hoa) như gấm dệt làm mới hẳn đất Dư Hàng.
Riêng một mình (cúc) là nở cùng sương lạnh;
Chỉ bởi cảm thương tiết cuối năm tàn tạ.
Đến muộn như vậy, biết ai hiểu được ý của hoa?
(Đó là bởi) nét u tĩnh nhàn dật khác với muôn hoa khác vậy!

Bản dịch của Châu Hải Đường

Thu nguyệt một vừng bạc;
Rào đông mấy đốm vàng.
Hương bay xưa Bành Trạch;
Gấm dệt nay Dư Hàng.
Sương lạnh riêng cùng nở;
Năm tàn hằng vẫn thương.
Muộn bông ai hiểu ý;
Nhàn tĩnh khác hoa thường.
Nguồn: Cổ vận tân phong, NXB Hội Nhà Văn, 2021
[1] Tên huyện thuộc Giang Tây. Đào Tiềm đời Tấn từng làm huyện lệnh Bành Trạch, nên cũng được gọi là Đào Bành Trạch, nổi danh là người yêu hoa cúc.
[2] Tức Hàng Châu - nơi nổi tiếng về loại hoa cúc - gọi là Hàng Cúc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Châu Hải Đường » Vịnh cúc