19/01/2022 03:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh bác đồ mặt rỗ người Hà Đông

Tác giả: Nhàn Khanh

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/12/2020 23:13

 

Ở đất Hà Đông mới nẩy ra,
Nhác trông lấm tấm cái mầu da.
Hay con cóc gậm nên nhiều lỗ,
Hẳn cái ong châm mới hoá mà.
Kẻ bảo cong xành đem hứng nước,
Người ngờ móc tói mượn đeo hoa.
Ví không phát tiết ra ngoài mặt,
Chẳng tổ ghê gan cũng bợm già.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 9, tháng 3-1918

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhàn Khanh » Vịnh bác đồ mặt rỗ người Hà Đông