06/10/2022 14:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chính triêu thướng tả thừa tướng Trương Yên công
正朝上左相張燕公

Tác giả: Dương Trọng Huyền - 楊重玄

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/01/2014 13:58

 

Nguyên tác

歲去愁終在,
春還命不來。
長吁問丞相,
東閣幾時開?

Phiên âm

Tuế khứ sầu chung tại,
Xuân hoàn mệnh bất lai.
Trường hu vấn thừa tướng,
Đông các[1] kỷ thì khai?

Dịch nghĩa

Năm đã hết nhưng nỗi buồn rốt cuộc vẫn còn,
Xuân về mà thời vận vẫn chưa đến.
Thống thiết hỏi quan thừa tướng:
Khi nào ngài mới mở Đông các?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm đã qua vẫn còn buồn hận
Xuân đã về thời vận chưa lai
Hỏi quan thừa tướng thưa ngài:
Bao giờ Đông các mới khai trương nào?
Trương Yên công tức Trương Thuyết, đời Duệ Tông (710-712) làm đồng trung thư môn hạ bình chương sự, thăng tả thừa tướng với tước Yên quốc công. Vì không hợp với tể tướng Diêu Sùng, ông bị giáng thứ sử Tương châu, rồi Nhạc châu, sau được phục chức cũ. Dương Trọng Huyền dâng lên ông bài này khi ông vừa trở lại kinh đô.

[1] Ý nói nơi hội tụ người hiền tài. Lúc này nhà Đường vừa dẹp xong hoạ Vi hậu, đất nước đang rối bời, rất cần người tài ra giúp nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Trọng Huyền » Chính triêu thướng tả thừa tướng Trương Yên công