22/05/2024 09:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư ca tử kỳ 4
漁歌子其四

Tác giả: Shigeno no Sadanushi - 滋野貞主

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi Mặc Am vào 18/03/2019 16:49

 

Nguyên tác

長江萬里接雲霓,
水事心在浦不迷。
昔山住,
今水栖,
孤竿釣影入春溪。

Phiên âm

Trường giang vạn lý tiếp vân nghê,
Thuỷ sự tâm tại phố bất mê.
Tích sơn trú,
Kim thuỷ thê,
Cô can điếu ảnh nhập xuân khê.

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Sông dài vạn dặm đón ánh dương
Bến nước men trôi chẳng lạc đường
Núi xưa đó
Nay nước dừng
Sào đơn vớt bóng dạt khe xuân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Shigeno no Sadanushi » Ngư ca tử kỳ 4