06/10/2022 21:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lục Như đình hoài cổ
六如亭懷古

Tác giả: Trịnh Định - 鄭定

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/07/2014 14:30

 

Nguyên tác

香魂艷骨瘞崇阿,
瘴雨蠻煙奈爾何。
苔上舊碑行客吊,
蘿深荒徑野僧過。
山花寂寂留妝靨,
堤柳青青想翠蛾。
落日平湖風乍起,
余情并入採菱歌。

Phiên âm

Hương hồn diễm cốt ế sùng a,
Chướng vũ man yên nại nhĩ hà.
Đài thượng cựu bi hành khách điếu,
La thâm hoang kính dã tăng qua.
Sơn hoa tịch tịch lưu trang diếp,
Đê liễu thanh thanh tưởng thuý nga.
Lạc nhật bình hồ phong sạ khởi,
Dư tình tịnh nhập thái lăng ca.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chôn bên đồi hồn thơm cốt đẹp
Vùi dập trong sương núi mưa rừng
Khách thăm xót rêu mờ bia cũ
Đường nữ la hoang vắng tăng dừng
Hoa núi buồn như đôi má núm
Dáng liễu xanh trông giống mày xinh
Mặt hồ im chiều hôm gió nổi
Điệu thái lăng hoà lẫn u tình
Lục Như đình ở Huệ Châu (đông nam Quảng Đông). Khi Tô Thức đi đày tại Huệ Châu, người thiếp Vương Triêu Vân đi theo, chết tại Huệ Châu năm 1096 lúc 34 tuổi. Các vị sư tại chùa Thê Thiền chôn bên đồi gần chùa, có làm một cái đình, lúc lâm chung tụng kinh "Lục như", sau đặt tên đình là Lục Như đình. Lục như gồm: như mộng, như huyễn, như phao, như ảnh, như lộ, như điện.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Định » Lục Như đình hoài cổ