14/04/2024 03:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trần cung oán kỳ 1
陳宮怨其一

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 23/10/2006 14:36

 

Nguyên tác

風暖江城白日遲,
昔人遺事後人悲。
草生宮闕國無主,
玉樹後庭花為誰。

Phiên âm

Phong noãn Giang Thành bạch nhật trì,
Tích nhân di sự hậu nhân bi.
Thảo sinh cung khuyết quốc vô chủ,
“Ngọc thụ hậu đình hoa” vị thuỳ.

Dịch nghĩa

Gió ấm thổi ở Giang Thành, ngày đi chậm
Người xưa gây việc để người sau buồn
Cỏ mọc nơi cung điện vì nước không chủ
Bài “Ngọc thụ hậu đình hoa[1]” để cho ai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Giang Thành gió ấm ngày vơi
Chuyện người xưa để sầu khơi u tình
Điện hoang vô chủ cỏ xanh
Sân sau hoa nở đóa tình vì ai.
Trần cung tức cung của Trần Hậu Chủ (Trần Thúc Bảo, 583-589) thời Nam Bắc triều.

[1] Tên khúc hát do Trần Hậu Chủ và các nhạc sư, cung nữ sáng tác.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Trần cung oán kỳ 1