23/01/2021 18:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tất suất 2
蟋蟀 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 09:58

 

Nguyên tác

蟋蟀在堂,
歲聿其逝。
今我不樂,
日月其邁。
無已大康,
職思其外。
好樂無荒,
良士蹶蹶。

Phiên âm

Tất suất tại đường,
Tuế duật kỳ thệ.
Kim ngã bất lạc,
Nhật nguyệt kỳ lệ (mại).
Vô dĩ thái khang,
Chức tư kỳ ngoại.
Háo lạc vô hoang,
Lương sĩ quệ quệ.

Dịch nghĩa

Con dế đã kêu ở trên nhà,
Năm lại sắp hết.
Nay nếu ta không vui chơi,
Ngày tháng sẽ trôi đi.
Chớ quá vui chơi,
Chủ yếu là phải nghĩ đến những điều ngoài công việc của mình.
Tuy là ham vui nhưng không được hoang phế.
Như kẻ sĩ đứng đắn kia cứ hoạt động và cần mẫn.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Trên nhà tiếng dế kêu vang khắp,
Thì hốt nhiên năm lại sắp hết ngay.
Không vui chơi buổi hôm nay,
Chẳng dừng thấm thoắt tháng ngày lướt trôi.
Xin đừng có vui chơi mải miết.
Cốt lo tròn ngoài việc đảm đang.
Ham vui chớ có bỏ hoang,
Như người hoạt động đàng hoàng siêng năng.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thệ: mại (đọc lệ cho hợp vận), đều là đi.
ngoại: dư thừa ra. Công việc của mình nắm giữ hẳn nhiên phải lo lắng đến, còn những điều ngoài công việc của mình nắm giữ, cũng không dám sơ xuất, vì rằng những biến cố có khi phát sinh bởi những điều mà lúc bình thường mình không lo nghĩ đến kịp, cho nên phải lo quá hơn nữa mà phòng bị.
quệ quệ: hoạt động cần mẫn vào công việc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tất suất 2