19/01/2022 03:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiêm ngưỡng

Tác giả: Ngô Quân Miện

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2014 14:21

 

Trụi trần như giữa đảo hoang xa
Em phả vào thu hương thịt da
Vũ điệu không gian, lời tĩnh vật
Phút giây hình khối bỗng tan nhoà
Nguồn: Ngô Quân Miện, Đàn bốn dây (thơ tứ tuyệt), NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Quân Miện » Chiêm ngưỡng