21/08/2022 02:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lâm biệt thi tặng
臨別詩贈

Tác giả: Bến Tre nữ sĩ - 𡍣椥女士

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/02/2019 22:00

 

Nguyên tác

提夷又見孟常君,
愛我洄之吳主人。
雲水低徊臨別際,
詩餘豪興酒餘醺。

Phiên âm

Đề Gi hựu kiến Mạnh Thường Quân[1],
Ái ngã Hồi Chi Ngô chủ nhân.
Vân thuỷ đê hồi lâm biệt tế,
Thi dư hào hứng tửu dư huân.

Dịch nghĩa

Đến Đề Gi gặp người hào hiệp như Mạnh Thường Quân,
Đáng yêu thay chủ nhân họ Ngô hiệu Hồi Chi.
Lúc chia tay, lòng nghĩ luẩn quẩn về sự hợp tan như mây nước,
Thơ còn thừa hứng, rượu còn dư để uống tới say.

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Đề Gi lại gặp Mạnh Thường đây!
Ngô chủ Hồi Chi đáng mến thay!
Lâm biệt rượu thơ hào hứng bấy
Hợp tan thao thức nước cùng mây!
Bài thơ được chép trong thi tập của Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hiệu Hà Trì, với chú thích: “Niên hiệu Bảo Đại năm Nhâm Ngọ (1942) mùa xuân, có một nữ sĩ ở Bến Tre chơi xuân đến nhà Ngô Lê Tố tự Hồi Chi ở Đề Gi, Phù Cát, lúc từ biệt làm thơ này tặng Tố”. Trần Đình Tân có hoạ lại bài thơ này.

[1] Công tử nước Tề đời Chiến Quốc họ Điền tên Văn, tính rất hiếu khách, trong nhà lúc nào cũng có tới ba, bốn ngàn người đến làm môn khách.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bến Tre nữ sĩ » Lâm biệt thi tặng